Musikteori och gehörslära för körsångare

Ämne Nivå
Intervall (med läs och hörövningar) del 1 1
Tonarter, enkla ackord och skalor 1
Enharmoniska förväxlingar 1
Läsövningar, toner 1
Läsövningar, rytm 1
Intervall del 2 2
Intervall (med läs och hörövningar) del 2 2
Mer om tonarter, ackord och skalor 2
Läsövningar, toner & rytm 2
Grundläggande funktionsanalys (T/Sd/D) 3
Skrivövningar, enklare ackord & skalor 3
Mer om tonarter, ackord och skalor (ex modus) 3