Ingenjören Dan Tillberg

Mitt musikaliska självförtroende var inte på topp när det var dags att välja högskola i mitten på åttiotalet. Det var dock bättre i matematik och fysik så jag gjorde det rätt fega valet att gå på Teknisk Fysik på KTH och där höll jag till 1987-1993.

Jag startade som examensarbetare på Ericsson hösten 1992 och kom att bli kvar till 1998 och det teknologiska huvudämnet var mekatronik och jag arbetade både med programvaruutveckling, produktledning och projektledning. Inom mekatronik gjorde jag dåligt konsultår 1 efter Ericssontiden.

Sedan bytte jag helt bana och började jobba med IT. Först 1 blev det 10 år på NASDAQ OMX. Via dåligt konsultår 2 blev det sedan 8 år som konsult på Connecta och Forefront på flera företag som Ericsson, HM, Nordea, Scania, SF Bio och TUI.

2017 fick jag fast tjänst som chefsarkitekt inom IT på Sveriges Riksdag och där finns jag fortfarande idag.

För ett mer formellt CV, spana in nedanstående.

DanTillbergCV